Saturday, May 30, 2009

KULIAH 6-PN SAKINAH~PENGUMPULAN DATA

PENGUMPULAN DATA

-ada pelbagai teknik pengumpulan data
-penyelidikan tindakan tidak akan menjadi kecuali ianya dilakukan dengan sempurna
-maka, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih.

*3 sebab perlu capai kualiti yang tinggi*
 1. Tanggungjawab kepada pelajar
 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah ilmu pengetahuan) denagn melakukan penyelidikan tindakan.
*Kritetria kualiti*
 • serupa dwngan kriteria penyelidikan lain
 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
 • kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.
*Kesahan*
 • merujuk dengan ketepatan data
 • dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji
 • dapat ukur tak data yang diperlukan
*Kebolehpercayaan*
 • berkaitan dengan ketepatan data
 • masalah kebolehpercayaan dalam penyelidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
 • sehubungan dengan itu untuk penambahbiakan data penyelidikan tidakan, kita perlu selalu tanya:
 • adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
 • kebolehan saya fikir sebarang sebab untuk syak
*5 tahap penyelidikan tidakan*
 • Tahap 1: mengenalpasti masalah
 • Tahap 2: perancangan tindakan
 • Tahap 3: mengumpul data
 • Tahap 4: analisis data
 • Tahap 5: perancangan untuk tindakan seterusnya
*Mengumpul data*
 1. Apakah jenis data kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan tindakan
 2. Bagaimana kita hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif.
*Alat pengumpulan data*
 • pemerhatian (video tape)
 • nota guru dan komen
 • kerja pelajar
 • refleksi pelajar dan kerja pelajar
 • jurnal pelajar
 • ujian
 • tinjauan soal selidik
 • temuduga (audio tape)
Tugasan:
kemaskini proposal tang telah dibuat sebelum ini khususnya dibahagian pengumpulan data.
pelajar akan dipanggil secara rawak.

No comments:

Post a Comment